Oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen

De meest voorkomende vruchtbaarheidsproblemen zijn cyclusstoornissen, afgesloten eileiders en zwak zaad. Minder vaak ontbreken de zaadcellen totaal, is de wisselwerking tussen zaad en baarmoederhalsslijm gestoord of heeft één van de partners een aangeboren afwijking.

De oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen ligt in 30 procent van de gevallen bij de vrouw, in 30 procent van de gevallen bij de man, en in 30 procent van de gevallen bij beiden. In 10 procent van de gevallen wordt de oorzaak nooit duidelijk.

Die laatste conclusie mag pas getrokken worden als er na drie jaar proberen nog geen zwangerschap is opgetreden, en als alle onderzoeken achter de rug zijn.

bron: erfocentrum

Share This Post
Have your say!
00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>